homeJean Van Hamme

Stripreeksen

Evaluatie

Contact & gastenboek

Links

Statistieken & copyright

XIII

De belangrijkste personages

1.XIII:

XIII Alias Jason Mullway (als hij ontdekt dat Sean Mullway zijn eigenlijke vader is), Jason Mac Lane (de zoon van journalist Mac Lane en dat is de naam die na het veertiende verhaal nog altijd rechtstaat), Jason Fly (Jonathan (de journalist) noemde zichzelf Fly toen hij in Geenfalls ging wonen), Kelly Brian (zo noemde hij tijdens zijn Costa Verdiaanse 'opleidingsperiode), Alan Smith (dat was zijn 'eerste' naam als 'zoon van het paar dat hem uit de zee haalde), Jake Shelton, Steve Rowland (naam van de overleden zoon van Jeremie Rowland), Ross Tanner (verzonnen naam door generaal Carrington om hem onder SPADS te laten dienen), Jed Olsen, John Fleming (zogezegde schrijversnaam toen hij terugkeerde naar Greenfalls), Hugh Mitchell, Karl Meredith(naam van een Duitse zakenman, anders geraakt hij Costa Verde niet onopgemerkt binnen), Reginald Wesson (zo gat hij de mangoest klissen voor het schijnproces) et "El Cascador" (bijnaam voor Kelly Brian).
Hij wordt bewusteloos uit zee opgevist door een gepensioneerd koppel en gered door een vrouwelijke ex-chirurg van een blessure aan zijn linkerslaap die hem wel het geheugenverlies kost.
Hij zoekt onafgebroken naar zijn geheugen, wat hem in lastige situaties doet belanden en waaruit hij telkenmale ontsnapt.
Hij is het biologische kind van Carla (Mac Lane) en Sean Mullway, maar hij wordt opgevoed door Carla's broer, Jonathan na de dood van diens moeder. In zijn elfde jaar sterft Jonathan en de jongen verdwijnt in een weeshuis te Denver alwaar hij een scchitterende leerling is en zo een studiebeurs voor een universiteit verwerft.
Wanneer hij wordt ingelijfd door de contra-spionage, vertrekt hij naar Costa Verde om te helpen door met een revolutie een ondermijning van de dictatatoriële macht van generaal Ortiz te bekomen.
Wanner hij wordt gearresteerd en vrijgekocht door Heideger, moet hij de plaats innemen van Steve Rowland na een geslaagde gelaatsoperatie, om zo de samenzweerders van president William Sheridan te ontmaskeren.
Hij laat zich leiden door Kim, de ex-vrouw van Steve Rowland , dochter van generaal Carrington en tevens lid van de contra-spionage. De 'nieuwe' Steve Rowland wordt door de mangoest op het jacht van Wally Sheridan neergeschoten, maar hij slaagt erin te ontsnappen met een schotwonde. Enkele dagen later vist een gepensioneerde man hem op uit de zee.


2.Jones:

Jones Een vrouw met een militaire achtergrond (piloot, lijf-aan-lijf gevechten, enz.), ze voert eerst haar 'kunstjes' op als luitenant, maar later krijgt ze een promotie tot majoor ten gevolge van bewezen diensten voor de natie door een staatsgreep van Calvin Wax (adjudant van de president) te verhinderen.
Als rechterhand van generaal Carrington, helpt ze XIII's verleden terug op te graven. Zij haalt hem ook uit meerdere valkuilen waar hij met plezier lijkt in te tuimelen. Ze is aanwezig op alle belangrijke momenten in het verhaal. Zou Van Hamme een huwelijk plannen in één van de volgende strips?
Ze heeft heel veel zelfvertouwen en ze gebruikt zeer cynische humor met pittigheid om XIII allerlei dingen duidelijk te maken.
Ze houdt van XIII en blijft hem bij zijn nummer noemen, omdat ze nog steeds niet zeker is van zijn echte naam.


3. Carrington:

Carrington Hij is de vader van Kim, de ex-vrouw van Steve Rowland en tevens een lid van het contra-spionage netwerk van Heideger.
Hij maakt deel uit van een groepje -bestaande uit Henry Sheridan, Heideger, Donnely en Art Longman- om de moord op William Sheridan op te lossen.
Zeer toegewijd aan XIII, helpt hij (persoonlijk of door middel van zijn rechterhand, Jones) in praktisch alle moeilijke situaties.
Het is een man van de actie, van op het terrein, maar met zijn grote capaciteiten bekleedt hij nu een hoge post in het Pentagon. Hij ontvoerde de president om een televisieproces bij te wonen (via een sattelietverbinding) om de laatste verantwoordelijke van de dood op zijn dochter te berechten. Na de uitzending wordt hij gedwongen om naar Mexico te gaan leven.


4. Mangouste:

MangousteAls zeer doeltreffende en wrede huurmoordenaar heeft nummer 1 hem ingehuurd om Steve Rowland (alias XIII) te vermoorden. De mangoest is de enige persoon die de echte identiteit van het nuummer 1 kent en kan onthullen.
Hij weet zich te omringen met even wreedaardige en gevaarlijke mannen en vrouwen als hijzelf. Hij slaagde er altijd in om zijn contract uit te voeren ... voor XIII.
Hij is verantwoordelijk voor diens amnesie door hem een kogel in zijn linkerslaap te schieten.
Hij wil Sheridan vermoorden alvorens zelf te sterven. Hij wil ook de identiteit van het nummer I meedelen op de grote dag van de 'rechtszaak'.


5. Amos:

AmosTypische FBI-man (na een schitterende carrière bij zowel Israël als de VS als soldaat en later geheim agent), hij wordt door het federale onderzoeksbureau belast met het onderzoek naar de moord op president, William Sheridan. Hij ontmoet XIII voor het eerst in Eastown als Steve Rowland.
Na eerst volledig opgeslokt te worden door zijn onderzoek, gaat hij dieper graven in het leven van XIII. Hij wordt opgezadeld met de zaak Jason Fly door Carrington, Henry Sheridan, Heideger en Longman. Vanaf dat moment gaat al zijn aandacht naar 'Jonathan Fly en hij helpt die in meerdere gevallen.
Hij gaat op pensioen na operatie, "Rood alarm" (een militair manoeuvre waarbij net gedaan word of de VS echt aangevallen worden), om zijn tijd volledig te wijden aan de 'jacht' op de mangoest.
Hij speelt de rol van procureur tijdens het proces van het nummer 1, dat wordt georganiseerd door generaal Carrington, om de waarheid bekend te maken aangaande 'Zwarte Vrijdag'.


6. Walter Sheridan:

Walter SheridanAls broer van de vermoorde president, William Sheridan wil hij in diens voetsporen treden en hij gaat dus ook in de politiek.
Vervolgens wordt hij verkozen als opvolger van president Galbrain. Hij heeft de macht om zijn vroegere 'vergissingen' uit te wissen.
Hij heeft een kind samen met Kim (de dochter van generaal Carrington en de vrouw van Steve Rowland) ten gevolge van een relatie tijdens hun studies.
Hij wordt ontvoerd door Carrington om bij het proces aanwezig te zijn. Hij vermoordt de mangoest en wordt dadelijk erna door iemand gedood (MAAR DOOR WIE?). De officiële versie getuigt van een dood ten gevolge van een hersenletsel.